Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Labprātīga nodokļu samaksas veicināšana
Nosaukums angļu valodā Promoting of Voluntary Taxes Paying
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Pētersone
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba (maģistra darba projekta daļas) tēma ir “ Labprātīga nodokļu samaksas veicināšana”. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar situāciju, kad, neraugoties uz veiktajiem pasākumiem un izstrādāto pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.- 2013. gadam, ēnu ekonomikas īpatsvars attiecībā pret iekšzemes kopproduktu ( turpmāk IKP) vēljoprojām ir augsts, kas liecina par sabiedrības nevēlēšanos veikt nodokļu nomaksu. Diplomdarba (maģistra darba projekta daļas) mērķis ir izstrādāt priekšlikumus labprātīgas nodokļu samaksas stimulēšanai. Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Analizēt nodokļu nemaksāšanas iemeslus un sabiedrības motivāciju iesaistīties ēnu ekonomikā. 2. Apskatīt nodokļu ieņēmumu tendences un citus statistikas datus. 3. Analizēt Valsts ieņēmumu dienesta ( turpmāk VID) pieeju brīvprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai. 4. Pētīt ārvalstu pieredzi nodokļu samaksas stimulēšanā, tajā skaitā starptautisku ekspertu viedokļus. 5. Izstrādāt priekšlikumus administratīvā sloga samazināšanai un sabiedrības labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai. Diplomdarba ( maģistra darba projekta daļas) pirmajā daļā tiek veikta nodokļu nemaksāšanas analīze, balstoties uz jaunākiem oficiālajiem statistikas datiem un tiek raksturota sabiedrības motivācija iesaistīties ēnu ekonomikā. Otrajā daļā tiek analizēti VID veiktie pasākumi nodokļu samaksas veicināšanai. Trešajā daļā tiek sniegta ārvalstu pieredze nodokļu samaksas veicināšanā. Savukārt ceturtajā daļā ir autores veiktā kontentanalīze, kā arī autores izstrādātie priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai un labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai. Diplomdarba ( maģistra darba projekta daļas) rezultātā autorei izdevās apkopot un noteikt galvenos cēloņus nodokļu samaksas neveikšanai, VID veiktos pasākumus labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai, kā arī noteikt darbības virzienus, ar kuriem nākotnē tiks veicināta nodokļu nomaksa. Kā rezultātā, balstoties uz iegūto informāciju, autore ir izstrādājusi priekšlikumus labprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai. Diplomdarba ( maģistra darba projekta daļas) apjoms ir 42 lappuses, neskaitot pielikumus. Darba struktūru veido ievads, četras izklāsta daļa, kuras ir sadalītas 5 nodaļās, secinājumi, priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Darbā iekļauti 10 attēli, 10 tabulas, 1 formula, 40 izmantotās literatūras avoti, kā arī 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2016 13:18:46