Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla atlases pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Selection Process
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Alberta koledžas lektors, Mg. paed. Armands Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Labrence Iveta, Personāla atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gaile-Sarkane E. Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016.- 64.lpp. Diplomprojekta apjoms: 64 lapas; darbā iekļautas 10 tabulas, 11 attēli; darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta Izglītības un zinātnes ministrijas personāla atlases procesa analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla atlasē. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti 2 projekti uzņēmuma personāla atlases procesa pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Employee Selection Process
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 13:12:47