Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības dzīvās dabas resursu pārvaldība
Nosaukums angļu valodā Municipal Wildlife Resource Management
Autors Marija Beļajeva
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents Docente, Dr.oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „ Pašvaldības dzīvās dabas resursu pārvaldība”. Diplomprojekta autore ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras studente Marija Beļajeva. Diplomprojektā tiek analizēta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programmas darbība un piedāvāti problēmas risināšanas priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lapas un tajā ir izmantoti 30 attēli, 22 tabulas un 5 formulas. Diplomprojekta mērķis ir analizēt klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programmu, izdarīt priekšlikumus suņu un kaķu izmitināšanas problēmas atrisināšanai Rīgas pilsētā. Darba analītiskajā daļā ir analizēta iestādes darbība un programmas izpilde, izmantojot SVID analīzi, budžeta pārskata un izpildes rezultātu analīzi. Darba aprēķinu daļā tiek izvirzīti problēmas risinājumi, izdarīti secinājumi un minēti priekšlikumi. Darba tehnoloģiskā daļā izstrādāta dzīvnieku uzņemšanas datu bāze.
Atslēgas vārdi Pašvaldības iestādes pārvaldība, Investīciju projekti, Pašvaldības iepirkumu procedūras, Pašvaldības budžets, Datu bāzes veidošana, Projektēšanas izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipal management, Municipal procurement, Municipal budgeting, Database design, Project costs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 12:35:29