Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Naftas produktu eksporta pārvadājumu organizēšanas informācijas plūsmas optimizēšana”
Nosaukums angļu valodā “Information flow optimization in organizing oil product exports”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Hudenko
Recenzents Prof.R.Počs
Anotācija Bakalaura darba autore Liene Vaitkeviča izstrādāja darbu, kura temats ir “Naftas produktu eksporta pārvadājumu organizēšanas informācijas plūsmas optimizēšana”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt naftas produktu pārvadājumu eksportam nepieciešamo informāciju un rast efektīvu risinājumu šīs informācijas plūsmas organizācijai, veicot naftas produktu eksporta pārvadājumus no Latvijas pa dzelzceļu. Pirmajā daļā autore apskata dzelzceļa pārvadājumu būtību un dzelzceļa pārvadājumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tiek arī raksturoti naftas produktu pārvadājumu apjomi pa dzelzceļu un tendences šajā jomā laika posmā no 2008. līdz 2014. gadam. Pirmajā daļā apskatīti arī tiesību akti, kuri regulē tieši naftas produktu eksportu pa dzelzceļu un bīstamo kravu pārvadājumus pa dzelzceļu vispār. Otrajā daļā tiek apskatīta informācijas plūsmu būtība, to optimizēšanas metodes, informācijas plūsmu nozīme loģistikā un dzelzceļa pārvadājumos. Tiek analizētas divas fokusa intervijas. Otrajā daļā tiek arī analizēta naftas produktu eksporta pa dzelzceļu informācijas plūsma. Trešajā daļā autore analizē konkrēta uzņēmuma informācijas plūsmu naftas produktu eksportam pa dzelzceļu un piemēro šai plūsmai atbilstošus uzlabojumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli un 18 tabulas. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi naftas produkti, eksports, informācijas plūsma
Atslēgas vārdi angļu valodā oil products, exports, information flow
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 11:23:44