Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Riska vadība pašvaldības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Risk Management at Municipal Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. I. Voronova
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Diāna Aleksandrova
Anotācija Bakalaura darba autore: Natālija Samoškina. Bakalaura darba tēma: Riska vadība pašvaldības uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis: novērtēt riska vadības procesus pašvaldības uzņēmumā, lai izstrādāt norādījumus un padomus turpmākai uzņēmuma risku vadībai. Bakalaura darba apjoms un struktūra: Darbs sastāv no 58.lpp., kuras veido ievads, divas daļas: analītiskā daļa, pētījumu un aprēķinu daļa; 5. nodaļas un 13. apakšnodaļas. Darbs satur 19 tabulas; 2 formulas un 15 attēlus, vienu pielikumu.. Darbā izmantoti 13 literatūras avoti. Analītiskā daļā tiek apskatīti un salīdzināti vairāki riska jēdzieni; riska klasifikācijas; riska vadības metodes; riska novērtēšanas metodes: statistiska riska vadības metode, ekspertu riska vadības metode, speciālo koeficientu metode. Tajā skaita arī ir apskatīti uzņēmuma risku vadības labas prakses standarti un modeļi, risku vadības politika un stratēģijas, un risku vadība valsts sektorā. Pētījuma un aprēķinu daļā tiek sniegta informācija par pētāmo objektu, objekta finanšu radītāju aprēķins, uzņēmuma SVID analīze, uzņēmuma risku identificēšana, novērtēšana un analīze, kā arī riska vadības programmas piemēra izstrādē ar skaidrojumiem. Darbs balstījās uz teorētiskā pamata un uzņēmuma gada pārskata, bilances pamatā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tiek veikta pašvaldības uzņēmuma risku identificēšana, to analīze un riska vadības programmas piemēra izveide.
Atslēgas vārdi Risks; vadīšana; pašvaldības uzņēmums;
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk; management; municipal company;
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 00:31:42