Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Inovatīva produkta izstrāde un ieviešana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Development and Introduction of Innovative Product to the Market"
Autors Uģis Bergholds
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilona Ezera
Recenzents Jānis Ieviņš, prof., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbs tika izstrādāts, lai pārliecinātos, ka uzņēmums ieviešot jaunu inovatīvu pakalpojumu, būs nodrošinājis uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanos. Savā darbā autors par pamatu ņem tirgū esošu uzņēmumu. Bakalaura darba temats ir: inovatīva produkta izstrāde un ieviešana tirgū. Bakalaura darba mērķis ir: izvērtēt inovatīva pakalpojuma teorētiskos un praktiskos ieviešanas aspektus ražošanas uzņēmumā un tā rezultātā izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanai. Bakalaura darba temats ir aktuāls, jo šī darba pamatā ir reāls uzņēmums, kurš plāno paplašināt savu darbības loku piedāvājot saviem klientiem jaunu inovatīvu pakalpojumu, kuram Latvijā nav konkurentu. Autors savā darbā ir izvērtējis teorētiskās nostādnes, kas saistītas ar inovāciju, tās raksturojumu un veidiem, kā arī par jauna inovatīva produkta attīstīšanu un izstrādi, papildus tam apskatot jauna produkta ieviešanu tirgū. Par pamatu tika ņemti autoram pieejamie literatūras avoti. Papildus teorētiskai daļai, autors ir pētījis iespēju ieviest jaunu iepakojuma veidu jau esošā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar iepakošanas tehnoloģiju, kuras pamatā ir šobrīd vismodernākās polimēra apstrādāšanas metodes, kas ļauj iepakot jebkāda izmēra un formas izstrādājumus, nodrošinot tiem maksimālu aizsardzību pret laikapstākļu ietekmi un mehāniskiem bojājumiem, tostarp pret ultravioleto starojumu. Tādejādi, vērtējot ne tikai konkurentu piedāvājumu Latvijas tirgū, bet veicot arī aprēķinus un gūstot pārliecību, ka ieviešot jaunu inovatīvu pakalpojumu uzņēmumam paaugstināsies rentabilitāte. Bakalaura darbs ir izstrādāts uz 57 lapām un tajā ir ietverti 24 attēli, kā arī 8 tabulas.
Atslēgas vārdi Koka konteineru izstrāde un ieviešana tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Wooden container development and implementation of market
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 18:54:23