Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development Project of Real Estate Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Docente, Dr.oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Ņemot vērā pieprasījuma pieaugumu pēc nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem pēdējo gadu laikā, nekustamā īpašuma kompāniju skaits strauji pieaug tāpēc uzņēmumam ir svarīgi attīstīties, lai spētu konkurēt ar citiem uzņēmumiem. Pētijuma mērķis ir izstrādāt uzņēmuma SIA “Knowhow Realty” attīstības projektu. Pētijuma uzdevumi ir izanalizēt uzņēmuma esošo stāvokli, novērtēt uzņēmuma problemātiskās vietas, rast risisnājumus problēmām un izdarīt secinājumus pēc iegūtajiem rezultātiem. Diplomprojekta pirmajā daļā ir izanalizēta uzņēmuma SIA “Knowhow Realty” esošā situācija un atklātas trīs uzņēmumā esošās problēmas. Darba otrajā daļā ir sniegti priekšlikumi par uzņēmuma attīstības virzieniem. Priekšlikumi par uzņēmuma attīstības virzieniem ir pamatoti ar aprēķiniem. Darba otrās daļas beigās ir izveidots iepriekš minēto priekšlikumu apkopojums un izdarīti aprēķini par izvirzīto priekslikumu izmaksu atmakāšanās periodu. Darba trešajā daļā ir izveidots tehnoloģiskais risinajums vienai no izvirzītajām problēmām darba pirmajā daļā. Diplomdarba nobeigumā ir izdarīti secinajumi un priekšlikumi balstoties uz diplomprojekta trīs daļām. Diplomprojektā ir 39 attēli, 14 tabulas un 7 formulas.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, uzņēmuma attīstība, SIA "Knowhow Realty"
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, business development, Ltd. "Knowhow Realty"
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 12:57:35