Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums “Gultņu diagnostikas metožu un līdzekļu analīze un pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Improvement of Bearing Diagnostic Methods and Tools”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šestakovs
Recenzents Prof. Aleksandrs Urbahs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba nosaukums ir „Gultņu diagnostikas metožu un līdzekļu analīze un pilnveidošana”. Darba autors A. Safonovs, darba zinātniskais vadītājs Dr. habil. sc. Ing., profesors V. Šestakovs. Darbs ir paredzēts profesionālā maģistra grāda iegūšanai specializācijā Gaisakuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija. Gultnis – ir viens no mašīnu svarīgākiem elementiem. Tāpēc ir svarīgi zināt tā tehnisko stāvokli, lai varētu plānot nepieciešamās apkopes savlaicīgi, pirms gultnis gūst nopietnus defektus un iziet no ierindas. Praksē, biežāk pielietotais gultņu tehniskā stāvokļa noteikšanas veids ir vibrodiagnostika, kuras metodes ir balstītas uz vibrācijas apliecējas spektra sastāvdaļu līmeņa kontroles, kuru atrašanās vieta uz frekvenču vai laika ass tiek noteikta ar rites ķermeņu skaitu, gultņa elementu ģeometriskiem izmēriem un to kinemātikas. Saskaņā ar pieņemto gultņa darba modeli, normālos darba apstākļos gultņa elementi strādā bez slīdes. Darba mērķis ir noskaidrot gultņa elementu kustības atkarību no tā tehniskā stāvokļa un darba apstākļiem, izmantojot izmēģinājumu laikā iegūtos datus. Proti, iegūt statistisku informāciju par rites ķermeņu un separatora griešanās ātrumu diapazonu, mainoties smērvielas raksturam un defekta veidam uz gultņa darba virsmām. Galvenie darba uzdevumi ir veikt gultņu biežāk sastopamo defektu analīzi un klasifikāciju, kā arī izvairīšanās no tiem pasākumu definēšanu; gultņu diagnostikas metožu un izmantojamā aprīkojuma pārskatu; nodrošināt gultņu testēšanas stenda modernizāciju un veikt pētījumu par gultņa elementu kustības kinemātikas izmaiņām, atkarībā no pielietotās smērvielas un ieviesto defektu dislokācijas vietas un veida. Galvenais veiktā pētījuma rezultāts ir fakts, ka gultņa, kas darbojas ziedes aplēses apstākļos, rites ķermeņu un separatora griešanās ātrumi reaģē uz visu veidu defektiem. To nosaka defekta veids un intensitāte, kā arī ziedes stāvoklis. Ziedes neesamības gadījumā, rites ķermeņu kustības raksturs ir tuvs gadījuma raksturam. Defekta izveidošana uz gultņa jebkādas darba virsmas, faktiski izraisa rullīšu un, mazākā pakāpē, separatora griešanās ātrumu parametru izmaiņas. Maģistra darbs sastāv no 117 lpp., 4 pielikumiem, 8 tabulām, 83 attēliem un 10 formulām, darbā tika izmantoti 20 literatūras un interneta avoti. Atslēgas vārdi: diagnostika, ritgultnis, vibrācijas signāls, eksperimentālie pētījumi.
Atslēgas vārdi diagnostika, ritgultnis, vibrācijas signāls, eksperimentālie pētījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā diagnostics, rolling bearings, vibration signal, experimental studies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 03:24:42