Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums “Lidlauka “Rīga” putnu un lidmašīnu sadursmju analīze un sadursmju risku samazinājuma rekomendāciju izstrāde”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Bird-aircraft Collisions and Development of Recommendations on Collision Risk Reduction for Riga Airport”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Māris Hauka
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. V. Šestakovs
Anotācija Šī bakalaura darba nosaukums ir ‘‘Lidlauka “Rīga” putnu un lidmašīnu sadursmju analīze un sadursmju risku samazinājuma rekomendāciju izstrāde’’. Ik gadu liels skaits lidmašīnu cieš no sadursmēm ar putniem, kas var novest pie būtiskiem ekonomiskiem zaudējumiem vai pat pie katastrofas. Pašas bīstamākās zonas, kur notiek šīs sadursmes, ir lidauki pacelšanās un nosēšanās fāzēs. Darbs ir veltīts dotās problēmas izpētei lidlaukā ‘‘Rīga’’, kur galvenie rezultāti ir pašreizējās situācijas konstatācija, tendences noteikšana un rekomendāciju izstrāde. Darbs sastāv no ievada, kurā pamatoti un raksturoti uzdevumi, mērķis un problēma, likumdošanas pārskata gaisa kuģiem un lidlaukam, sadursmju vēstures analīzes, kurā analizēta sadursmju statistika lidlaukā no 2000. līdz 2016. gada aprīlim, apraksta preventīvajiem pasākumiem, ko šobrīd veic putnu un dzīvnieku kontroles speciālisti lidlaukā, lidlauka teritorijas izpētes apraksta, lai noskaidrotu, kas ietekmē raksturīgo putnu atrašanos lidlaukā, rekomendācijām darbībām pret putniem, projekta daļas apraksta un secinājumiem, kur autors iezīmē pētījuma attīstības iespējas. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 55 lapām, 53 attēliem, 9 tabulām, 3 formulām, 11 izmantotās literatūras avotiem un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi preventīvie pasākumi, lidlauks ''Rīga'', sadursmes
Atslēgas vārdi angļu valodā Bird-strike, preventive measures, airfield ''Riga''
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 01:07:50