Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity
Autors Liene Alksnīte
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Diāna Aleksandrova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma saimnieciskās darbības projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt ražošanas uzņēmuma saimniecisko darbību un izstrādāt priekšlikumus saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no trīs daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Analītiskā daļā tiek veikta uzņēmuma raksturošana, nozares analīze, uzņēmuma finanšu datu analīze, SVID analīze, izmantojot ekonomisko literatūru, mācību līdzekļus un uzņēmuma datus, statistikas datus. Projektu aprēķinu daļā tiek piedāvāti priekšlikumi uzņēmuma pilnveidošanai. Veikta izpēte ražošanas izmaksu samazināšanai, tiek izpētīta iespēja saražotās produkcijas pārstrādei, piedāvātas iespējas investīcijām tehnoloģiskajās iekārtās. Tehnoloģiskā daļā tiek atklāta mājas lapas nozīme un veikta mājas lapas izveidošana. Diplomprojekta apjoms ir 82 lapas, darbā izmantotas 12 formulas, 50 tabulas, 29 attēli, 47 literatūras un interneta avoti, 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi pilnveidošana, saimnieciskā darbība, izmaksu samazināšana, investīcijas, pārstrāde, piens
Atslēgas vārdi angļu valodā business activity, improving, investments, costs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 16:35:39