Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Īpašuma veidi un to novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Property Types and Their Evaluation
Autors Artūrs Kursakovs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. J. Mežiels
Recenzents Docente, Dr.oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Diplomprojekta temats ir „Īpašuma veidi un to novertēšana”. Darbs tiek uzrakstīts latviešu valodā. Darbā ir 63 lapaspuses, ieskaitot titullapu, anotāciju, ievadu, nobeigumu un bibliogrāfisko sarakstu un neieskaitot pielikumus. Diplomprojektā ir izveidoti 10 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi. Darbs sastāv no divām daļām: 1. Analītiskā daļa; 2. Pētījumu un aprēķinu daļa. Analītiskā daļā darba autors pēta tēmas teorētisko bāzi. Tiek apskatīta īpašumu daudzveidība, vērtēšanas pieejas un metodika, vērtēšanu reglamentejošie dokumenti un dažādu vērtēšanas gadījumu specifiku un nosacījumus. Izveidots apkopojums un izvēlētā, pēc autora domām piemērotākā metodika, pētāmā uzņēmuma darbības novertēšanā. Pētijumu un aprēķinu daļā tiek aprakstīts izvēlētais uzņēmums, tā darbība un stratēģijas, uzņēmuma iespējas un draudi, konkurences līmenis, tūrisma attīstība Latvijā un situāciju tirgū ,patēretaju pirktspēju un biznesa darbības ietekmejosie faktori. Balstoties uz uzņēmuma sniegtajiem datiem, tiek analizēts kāds ir tā finansiālais stāvoklis, efektivitāte, salidzinot ar iepriekšējo gadu rādītajiem ir atklatas tendences biznesā. Balstoties uz veiktajām analīzēm, tiek veikti secinājumi un priekšlikumi par arvalstu franšīzes darbību Latvijas tirgū. Kā arī tās ienesīgumu kā investīcijas projektu uz doto brīdi.
Atslēgas vārdi īpašuma veidi, novērtēšana, bizness, kustamais īpašums, nekustamais īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā property types, evaluation, business
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 16:26:56