Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības izmaksu vadīšana
Nosaukums angļu valodā Business Cost Management
Autors Germans Matjušenko
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Bakalaura darbs par tēmu “Uzņēmējdarbības izmaksu vadība” uzrakstīts latviešu valodā ar kopējo apjomu 59 lapas (neskaitot pielikumus). Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – analītiskās apskata, pētījumu un aprēķinu daļām. Pirmajā, analītiskajā, daļā izskatīta uzņēmējdarbības izmaksu būtība un nozīme. Izmaksu veidi uzņēmējdarbībā, izmaksu klasifikācija, izmaksu vadība un konkrēti bakalaura darba autors apskata izmaksu vadību tirdzniecības uzņēmumā. Pirmajā daļā, tiek izskatīti arī izmaksu vadības veidi un metodes, izmaksu uzskaites metodes, ka arī izmaksu stratēģiska vadība. Tiek izskatīti izmaksu samazināšanas iespējas, izmaksu analīze un stratēģiska izmaksu samazināšana. Otrajā, pētījumu un aprēķinu daļā, tiek veikta SIA “Krūza” uzņēmuma darbības raksturojums un izmaksu analīze, pēc kuras bakalaura darba autors piedāvā uzņēmuma izmaksu samazināšanas iespējas. Bakalaura darba autors analizē izmaksu izmaiņu, nosaka izmaksu samazināšanas iespējas. Pēc tā, bakalaura darba autors veic izmaksu samazināšanu, analizē to un piedāvā izmaksu samazināšanas veidus. Bakalaura darba nobeigumā tiek izvirzīti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības izmaksu vadība, izmaksu būtība, izmaksu samazināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Bussiness cost management, bussiness cost importance, costs classifications
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 16:08:03