Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā New Product Introduction into the Latvian Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Zinātniskais asistents, Mg.oec. Mikus Dubickis
Anotācija Bakalaura darba autore: Alise Urtāne Bakalaura darba temats: Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū Bakalaura darba mērķis ir apskatīt jauna produkta ieviešanas procesa teorētisko daļu un, izvirzot ieteikumus un darbību iespējas, piemērot to jauna produkta ieviešanai Latvijas tirgū. Bakalaura darba apjoms un struktūra: Darbs sastāv no 61 lpp, kuras veido ievads, 2 daļas, 8 nodaļas, 23 apakšnodaļas un nobeigums. Pirmajā darba daļā, kas sastāv no trīs apakšnodaļām, tika veikts teorētisks izklāsts par produktu, tā līmeņiem, klasifikāciju un dzīves ciklu, atsevišķi apskatot jauna produkta definīciju un tā ieviešanas procesu. Pēdējā apakšnodaļā tika aprakstīta mārketinga stratēģija, tās aktualitāte un komponentes. Otrajā bakalaura darba daļā autore ir pētījusi produkta „SwimFast” konkurenci, veidojusi tā pozīciju, kā arī veikusi Latvijas tirgus segmentēšanu, no tā izvirzot mērķa tirgu un piedāvājot produkta virzīšanas aktivitāšu plānu, kas sevī ietver produkta pārdošanas paņēmienus un reklāmas budžeta sastādīšanu. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba rezultātā ir iegūtas potenciālās produkta mērķauditorijas, produkta virzīšanas ieteikumi un reklāmas un to izmaksu plāns.
Atslēgas vārdi Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā New Product Introduction into the Latvian Market
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 16:06:46