Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mācību pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Business Activity of Training Services Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Zinātniskais asistents, Mg.oec. Mikus Dubickis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „ Mācību pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstība”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, aprēķina daļa un tehnoloģiskās daļa. Diplomprojekta apjoms ir 85 lappuses, tajās iekļautas 21 tabulas, 23 attēli, 9 formulas, 6 pielikumi. Izstrādājot diplomprojektu, tika izmantoti 26 informācijas avoti. Analītiskajā daļā tiek apskatīti par nozari kopumā un situāciju tirgū, uzņēmuma darbību un struktūru, veikta analīze pēc Maika Portera metodes, veikta SVID analīze, uzņēmuma grāmatvedība, kā arī veikti finanšu aprēķini. Aprēķina daļā, darba autors, balstoties uz analītiskajā daļā iegūtajiem datiem, ir izvirzījis trīs priekšlikumus, kas uzlabotu uzņēmuma darbību: • biroju telpas nomu analīze; • atklāto kursu izveidošana uzņēmumā; • mārketinga plāna izstrāde. Pēc katra priekšlikuma apskatīšanas, tiek izdarīti secinājumi par to efektivitāti. Tehnoloģiskajā daļā, darba autors, apskatīts uzņēmuma CRM sistēma un veikti aprēķini CRM sistēmas efektivitātē. Nodaļas beigās, darba autors, ir izteicis secinājumus par sistēmas izmantošanu uzņēmumā. Darba nobeigumā, vadoties pēc iegūtajiem datiem, sniegti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Bakalaurs
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 09:24:15