Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Interešu izglītības iestādes darbības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Operational Strategy of Interest-Related Educational Institutions
Autors Anete Darģe
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Mg.oec. Marīte Strādere
Anotācija Akadēmiskā bakalaura darbs “Interešu izglītības iestādes darbības stratēģija”. Darba autore: Anete Darģe, Uzņēmējdarbība un vadība. Darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus interešu izglītības iestādes - Cēsu Bērnu un jauniešu centra – darbības stratēģijas pilnveidošanai. Darbs sastāv no 2 daļām – analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskā apskata daļa sastāv no 3 nodaļām – stratēģijas loma uzņēmumā, tirgus analīze un nozares apraksts. Tirgus analīze sastāv no 3 apakšnodaļām – Kvalitātes māja, General Electric matrica un VRIO matrica. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām – uzņēmuma raksturojums, esošās situācijas izpēte un turpmākās darbības plāns. Esošās situācijas izpēte sastāv no 3 apakšnodaļām – Kvalitātes māja, General Electric matrica un VRIO matrica. Darbā ievietoti 11 attēli un 10 tabulas. Darba rezultātā izstrādāti veicamie uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai 4 nozarēs pēc līdzsvarotās vadības kartes – klienti, finanses, inovācijas un mācīšanās, iekšējie procesi. Darba rezultātā galvenie izstrādātie mērķi un veicamās rīcības mērķu sasniegšanai: 1. Klienti – uzdevumi veicami saistībā ar esošo klientu apmierinātības palielināšanu, skaita palielināšanu, jaunu klientu piesaisti. 2. Finanses – galvenie mērķi ir palielināt ienākumus no klientiem kā arī palielināt projektos piesaistītā finansējuma apjomu. 3. Inovācijas un mācīšanās – izstrādātie mērķi saistīti ar darbinieku apmācību skaita palielināšanu un inovāciju ieviešanu. 4. Iekšējie procesi – izstrādāti tādi mērķi kā darbinieku atbalsta sistēmas izveidošana, atskaišu iesniegšanas laika samazināšana, zināšanu pārneses sistēmas izveidošana. Darba apjoms - 56 lapas.
Atslēgas vārdi darbības stratēģija, kvalitātes izvērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational startegy, quality evaluation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 19:59:50