Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu iestādes darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Business Activity of Financial Institution
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Jaunsardzes un informācijas centra, administratīvas nodaļas grāmatvede Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Viena no senākajām, kā arī svarīgākajām nozarēm ir finanšu sektors, kurā uzņēmumi veic darbības, grozījumus, kā arī izmaiņas finanšu līdzekļu pārvaldībā. Šai nozarei, esot cieši saistītai ar ekonomiku. Tāpat, kā citos uzņēmumos, svarīga ir darbības efektivitāte un nepieciešamo resursu ekonomiska izmantošana, tādējādi, palielinot uzņēmuma resursu atdevi un rentabilitāti. Pētījuma mērķis ir analizēt uzņēmumu, tajā notiekošos procesus un resursu uzmantošanu. Veikt tā darbības novērtējumu, izmantotos resursus tā darbībā un piedāvāt iespējamos priekšlikumus, risinājumus, lai paaugstinātu tā darbības efektivitāti. Darba uzdevumi ir informācijas vākšana, gan mācību literatūras, interneta resursu, gan statistikas datu vākšana, apkopošana un analīze. SEPA maksājumu grupas iekšējo procesu un to norises analīze, kā arī darbinieku analīze. Izstrādāt priekšlikumus un ar ekonomisku aprēķinu palīdzību pierādīt to nepieciešamību, kā arī to lietderību un rādītāju izmaiņas. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, Analītiskās daļas, kur tiek iegūta, apkopota un analizēta iegūtā informācija par darba uzdevumiem, kas saistās ar efektivitātes paaugstināšanas iespējām. Aprēķinu daļa, kurā tiek veikta priekšlikumu un analītiskās daļas datu analīze, priekšlikumu nepieciešamību aprēķini, kā arī to nepieciešamība, izstrādes vajadzības un aprakstīti procesi, šo priekšlikumu realizēšanai ar ekonomisku pamatojumu. Tehnoloģiskā daļa sastāv no informācijas sistēmu izmantošanas, Microsoft Excel programmas izmantošanas, grafika izstrādei priekšlikuma pilnīgai izveidei. Pēc uzņēmuma analīzes un tā efektivitātes paaugstināšanas iespēju analīzes tiek izvirzīti priekšlikumi, ar kuru realizēšanu ir iespējams panākt vairāku rādītāju pozitīvas izmaiņas, kas samazina procesu izpildes laikus, to kopējo noslodzi, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanos, noslodzes vienmērīgu sadali starp darbiniekiem, kā arī informācijas plūsmas aprites ātrumu uzlabošanos.
Atslēgas vārdi Efektivitāte Uzlabojumi Optimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency Improvement Optimization
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 19:28:11