Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Latvijas banku sektora attīstības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā “Development Perspectives of Banking Sector in Latvia”
Autors Laura Valtere
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Doc. N. Semjonova
Recenzents Asoc.prof. L. Krilovs
Anotācija Bakalaura darba autore: Laura Valtere Bakalaura darba vadītāja: Dr. oec Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Latvijas banku sektora attīstības perspektīvas” Bakalaura darba apjoms: 84 lapas, darbā iekļautas 5 tabulas, 19 attēli un 2 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārēja un zinātniska literatūra, LR valsts likumi un citi normatīvie akti, statistiskie dati, periodiskie izdevumi, interneta resursi, Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas publiskie pārskati, komercbanku periodiskie izdevumi, kā arī bankas klientu anketas - kоpā dаrbā izmаntоti 59 literаtūrаs аvоti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatīta Eiropas Centrālās bankas sistēma, divlīmeņu banku sistēma un Latvijas banku sektora vieta tajā. Sīkāk tika izpētītas komercbankas, to sniedzamās operācijas, pakalpojumi, kā arī finanšu rādītāji, pēc kuriem var noteikt, cik stabila ir banka. Papildus tika aplūkoti arī banku riski. Darba Otrajā daļā tika analizēti Latvijas banku sektora finanšu rādītāji un to dinamika 2010.-2015.gados. Analizēti tika arī 3 komercbanku bankrotu gadījumi, kas notikuši pēdējo 10 gadu laikā, un ekspertu viedokļi par banku sektora perspektīvām. Papildus tika veikta arī komercbanku klientu aptauja, no kuras varēja secināt banku pievilcīgumu. Nobeigumā tika secinātas pēdējo gadu aktuālās problēmas un attīstības perspektīvas nākotnē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Valtere L. Latvijas banku sektora attīstības perspektīvas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016. – 84 lpp.
Atslēgas vārdi banka, komercbanka, banku sektors, bankrots, perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā bank, commercial, perspectives, banking sector
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 19:16:24