Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Expanding Business Activity of Services Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents IEVF doktorants, Mg.oec. Juris Iljins
Anotācija Diplomprojekta tēma ir pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts. Tēmas izvēle balstās uz metālapstrādes nozares attīstības potenciālu. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanai. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, priekšlikumiem un secinājumiem. Darba kopējais apjoms ir 79 lapas, ar 22 tabulām, 35 attēliem un 3 pielikumiem. Darba izstrādes gaitā izmantoti literatūras avoti, kā interneta resursi, literatūra uzņēmējdarbības vadīšanā un ekonomikā, un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Analītiskajā daļā tiek pētīta uzņēmuma darbības struktūra, veikta finanšu rādītāju analīze, analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, apskatīti un salīdzināti nozares lielākie konkurenti. Aprēķinu daļas ietvaros tiek izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanai, kas ietver jauna produkta ražošanas uzsākšanu, jaunu iekārtu iegādi un atpazīstamības veicināšanas pasākumus. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot programmu Microsoft Project, tiek veikta projekta plānošana priekšlikumam par bukleta izstrādi. Diplomprojektā izstrādātie priekšlikumi sniedz informāciju par uzņēmuma attīstīšanās veidiem, ar kuru palīdzību uzņēmumam būtu iespējams atgūt stabilitāti un pozitīvus finanšu rādītājus.
Atslēgas vārdi saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Expanding Business Activity
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 18:43:40