Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Company’s Business Activity
Autors Agnese Pokšāne
Struktūrvienība 02661 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. V. Jurēnoks
Recenzents Lekt., Mg.oec. I. Eriņa
Anotācija Diplomprojektu „Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts” izstrādājusi ir Rīgas Tehniskās Universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes, inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Agnese Pokšāne. Projektā tiks analizēta uzņēmuma šī brīža situācija un sniegti piedāvājumi uzņēmuma darbības uzlabošanai un efektivitātes uzlabošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskajā daļā tiks apskatīts uzņēmējdarbības vispārīgs raksturojums, mazumtirdzniecības nozare, kā arī tiek tiks veikta uzņēmuma vispārēja analīze. Analītiskās daļas beigās veikta uzņēmuma SVID analīze un piedāvātas trīs uzņēmuma attīstīšanas stratēģijas. Projektu aprēķinu daļā tiek apskatīti trīs uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekti: Mājas lapas un interneta veikala izstrādāšanas projekts, Darbinieku kvalifikācijas celšanas projekts un Klientu datu bāzes un uzņēmuma klienta kartes ieviešanas projekts. Tiks veikta katras stratēģijas efektivitātes un izmaksu aprēķins, kā arī parādīts kopējais projekta efektivitātes aprēķins otrās daļas beigās. Tehnoloģiskā daļa sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiks veikta nākamo periodu pārdošanas apjoma prognoze izmantojot slīdošo vidējo metodi sezonu komponentu gadījumā; otrajā daļā tiks veikta klientu datu bāzes izveide izmantojot programmu MS Excel. Darba nobeigumā, vadoties no projektu daļā iegūtajiem un aprēķinātajiem rezultātiem, tiks sniegti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekta apjoms ir 78 lapas. Darbā ietilpst 22 attēli, 29 tabulas, 2 formulas.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency, entreprenuership
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 18:40:46