Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Certified Auditing Company
Autors Anda Virse
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma - “Zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta mērķis - veikt pakalpojuma uzņēmuma darbības novērtēšanu, izpētīt darbības efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai, izvirzot uzņēmuma darbības pilnveidošanas stratēģijas. Darbā tika izstrādāti šādi uzdevumi: veikta pakalpojuma uzņēmuma tirgus izpēte, izstrādāta uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīze, veikta uzņēmuma SWOT analīze, noteiktas problēmas, kas rada grūtības uzņēmuma darbībā un izstrādāti risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Izstrādājot darbu, tika izvirzīti trīs darbības pilnveidošanas pasākumi, kurus realizējot tiks celta uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, samazināta darbinieku noslogotība un uzlabota sadarbība starp revidentu un klientu. Darba noslēgumā apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi darbības pilnveidošanai uzņēmuma SIA “Nexia Audit Advice” struktūrvienībai birojam “Jurates”.
Atslēgas vārdi Darbības pilnveidošana, efektivitāte, konkurētspēja, attīstība, revīzijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency, performance improvement, development,audit, competitiveness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:46:00