Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Tirdzniecības uzņēmuma krājumu optimizēšana”
Nosaukums angļu valodā “Inventory Optimisation in a Trading Company”
Autors Aļona Tipko
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Doc. N. Semjonova
Recenzents Lektors N. Balabka
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Aļona Tipko Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: "Tirdzniecības uzņēmuma krājumu optimizēšana" Bakalaura darba apjoms: 66 lpp, 12 tab., 23 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tiek izmantoti 16 avoti. Tie sastāv no zinātniskās un mācību literatūras, LR normatīviem aktiem un publikācijām internetā. Bakalaura darba mērķis: Tirdzniecības uzņēmuma materiālo resursu krājumu analīzes veikšana, nelikvīda krājumu atklāšana, piedāvāt veidus krājumu optimizācijai. Bakalaura darba rezultāti: Pamatojoties uz izsniegtiem uzņēmuma dokumentiem par uzņēmuma materiālo resursu krājumiem un izskatītiem literatūras avotiem, kā arī citām publikācijām, tiek veiktas uzņēmuma materiālo resursu krājumu analīzes, izmantojot ABC, XYZ analīzes un ABC, XYZ analīzes sintēzi. Bija atklātas nelikvīdas nomenklatūru pozīcijas un tika piedāvāti atbrīvošanas veidi no uzņēmuma nelikvīdiem krājumiem, lai iegūtu finansiālu labumu atbrīvojoties no tiem. Atslēgvārdi: Uzņēmuma krājumi, apgrozāmie līdzekļi, uzņēmuma finanšu analīze, ABC analīze, XYZ analīze, ABC un XYZ analīzes sintēze. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tipko A. Tirdzniecības uzņēmuma krājumu optimizēšana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU,
Atslēgas vārdi Uzņēmuma krājumi, apgrozāmie līdzekļi, uzņēmuma finanšu analīze, ABC analīze, XYZ analīze, ABC un XYZ analīzes sintēze
Atslēgas vārdi angļu valodā inventory stock, company assets, company financial analysis, ABC analysis, XYZ analysis, ABC-XYZ analysis synthesis
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:38:31