Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Cenu politikas veidošana ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Creating Pricing Policy at Production Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. I. Voronova
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Diāna Aleksandrova
Anotācija Bakalaura darbā “Cenu politikas veidošana ražošanas uzņēmumā” kā pētāmais objekts izvēlēts uzņēmuma AS “Laima” piedāvātais sortiments, savukārt pētāmais priekšmets pētot uzņēmuma sortimentu bakalaura darbā, izvēlētas šokolādes tāfelītes, kuras pieejamas patērētājiem vienā no veikalu tīkla “RIMI” veikaliem, bet salīdzinot konkurentu sortimentu ar uzņēmumā piedāvāto produkciju, izvēlētas šokolādes tāfelītes, kuru viena no galvenajām sastāvdaļām ir lazdu rieksti vai mandeles, kuras arī pieejamas veikalā “RIMI”. Darba mērķis ir izvērtējot cenu politikas organizēšanu ražošanas uzņēmumā no teorijas viedokļa, veikt novērtējumu cenu politikas veiksmīgumam uzņēmumā AS “ Laima”. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti cenu veidošanas teorētiskie pamati, produkcijas cenu veidošanas metodes un cenu veidošanas stratēģija ražošanas uzņēmumā. Savukārt pētījumu un aprēķinu daļā tiek izpētīts uzņēmuma AS “Laima” un uzņēmuma konkurentu piedāvātais sortiments un tā cena vienā no veikalu tīkla “RIMI” veikaliem, tiek analizēts patērētāju pieprasījums, analizēta galvenās izejvielas, kakao pupiņu, cenu ietekme uz cenu, kā arī veikta uzņēmuma finanšu rādītāju, konkrētāk, rentabilitātes koeficientu un peļņas, analīze, lai varētu veikt uzņēmuma cenu politikas novērtējumu. AS “Laima” realizē aktīvu cenu politiku, uzņēmums ir tirgus līderis un ir vadošais saldumu ražotājs Baltijas valstīs, tomēr konkurence kā Latvijas, tā arī Baltijas tirgū ir liela. Latvijas tirgū konkurenti ir arī no ārvalstīm, piemēram, Vācijas, Krievijas, Somijas un Lietuvas. Uzņēmums periodā no 2011. līdz 2015. gadam strādājis ar peļņu, tomēr peļņa ir sarukusi, tāpat kā komerciālā (bruto peļņas) rentabilitāte, aktīvu un ilgtermiņa ieguldījumu atdeve. Lai arī finanšu rādītāji sarūk, tie tāpat ir lielāki ne kā vidēji nozarē, tātad uzņēmuma cenu politika ir veiksmīga. Darbā nav apskatīta cenu kalkulācija, jo nav informācijas par produkcijas pašizmaksu, tā ir konfidenciāla informācija, kā arī šokolādes tāfelīšu receptes ir komercnoslēpums. Darbā tiek pielietotas ekonomiskās, statistiskās analīzes metodes. Darbs sastāv no 59 lapaspusēm, kurās izvietotas 12 tabulas un 20 attēli, kuri uzskatāmāk parāda darbā veikto pētījumu vai teorijas izklāstu. Darbā iekļauti materiāli no grāmatām un abonentizdevuma latviešu valodā, kā arī tiešsaistēm internetā gan latviešu, gan angļu valodā.
Atslēgas vārdi cena, cenu politika
Atslēgas vārdi angļu valodā price, pricing policy
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:29:15