Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko vielu nelegālās aprites risku mazināšanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Possibilities for Risk Reduction of Illicit Trade of Drugs in Latvia"
Autors Evita Murāne
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents E.Ceipe, VID Muitas policijas pārvaldes direktors
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Narkotisko vielu nelegālās aprites risku mazināšanas iespējas Latvijā. Pamatojoties uz darba tēmas aktualitāti, tiek izvirzīts mērķis – izpētīt, kā un ar kādiem rezultātiem notiek narkotisko vielu nelegālās aprites risku mazināšana Latvijas Republikā. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi – izpētītas narkotiskās vielas un, kādos veidos tās iedalās, tika izpētīta narkotisko vielu nelegālās aprites regulējošie tiesību akti, tika salīdzināts narkotisko vielu legālā un nelegālā aprite, apskatīta narkotisko vielu nelegālās aprites kontrolējošās institūcijas, sadarbība ar citām valstīm un Latvijas muitas darbība aprites kontrolē, tika izpētīti nelegalās aprites riski gan Eiropā, gan Latvijā, izvērtēta un apkopota iegūtā informācija, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darbs satur 3 nodaļas, 8 apakšnodaļas. Darbā ir 16 attēli, 3 tabulas. Darba apjoms ir 63 lapas. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts, kas ir narkotiskās un psihotropās vielas, to veidi un raksturojums, un kādi ir apriti regulējošie tiesību akti. Darba otrajā daļā tiek izpētīta narkotisko vielu legālā aprite un uzraudzība, kādas kontrolējošās institūcijas ir iesaistītās apritē, kā arī Latvijas muitas darbības nelegālās aprites kontrolē. Darba trešajā daļā tiek analizēti narkotisko vielu nelegālā aprite un tās novēršanas pasākumi, kādi ir aprites riski Eiropā un Latvijā, kā arī valstu sadarbība cīņā ar nelegālo apriti, kādi pasākumi tiek īstenoti šī problēmas novēršanā un izdarīti secinājumi. Bakalaura darba priekšmets ir narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites novēršana Latvijā. Darba pētījuma objekts ir ierobežoto un aizliegto vielu aprite. Pētījuma praktiskā nozīme ir tāda, ka tika izdarīti secinājumi par narkotisko vielu nelegālās aprites novēršanas pasākumiem un to efektivitāti, kā arī izteikti praksē pielietojami priekšlikumi narkotisko vielu nelegālās aprites risku mazināšanai.
Atslēgas vārdi Narkotisko vielu nelegālās aprites risku mazināšanas iespējas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities for Risk Reduction of Illicit Trade of Drugs in Latvia
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:08:38