Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna pakalpojuma ieviešana Latvijas mājsaimniecībām
Nosaukums angļu valodā Introduction of New Service to Latvian Households
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Alise Vītola
Anotācija Diplomprojekta autore: Lauma Zariņa Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr.oec., docente Ieva Andersone Diplomprojekta temats: „Jauna pakalpojuma ieviešana Latvijas mājsaimniecībās” Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 10 tabulas, 24 attēli; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojekta izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 44 literatūras avoti. T.sk. Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes dati, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, publikācijas un laikraksti, publicētie resursi, finansiālie dati, izsniegti no uzņēmuma grāmatvedības departamenta. Diplomprojekta galvenie rezultāti: ieviešot jaunu pakalpojumu Babītes novadā, kuru iedzīvotāji izmanto, lai būtu ērtāk šķirot atkritumus, un tiecoties pēc 74% iedzīvotāju, kuri izmantos jauno pakalpojumu savās mājsaimniecībās. Viena gada laikā sasniedzot 74% no Babītes mājsaimniecībām, kas izmanto privātos šķirošanas konteinerus, uzņēmumam ir iespēja iegūt par 110% vairāk stikla materiāla un par 121% vairāk vieglā iepakojuma, salīdzinot ar sašķirotajiem materiālu apjomiem 2015. gadā, Babītes novada iedzīvotājiem šķirojot publiski pieejamajos konteineros. Rezultāti salīdzināti ar 2015.gada datiem, par iegūtajiem sašķiroto materiālu daudzumiem, kuri iesniegti no uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide”.
Atslēgas vārdi Atkritumu pārstrāde, šķirošana, privātie šķirošanas konteineri mājsaimniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycling waste, sorting waste, private sorting containers in household
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:01:43