Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Psihoemocionālie riska faktori inspektoru darbā
Nosaukums angļu valodā Psycho - Emotional Risk Factors at Inspector Work
Autors Endija Kalnmale
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Bērziņš
Recenzents Doc.,Mg.oec. I.Ezera
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Endija Kalnmale Bakalaura darba vadītājs: Docents, Mg. sc .ing. Jānis Bērziņš Bakalaura tēma: „Psihoemocionālie riska faktori inspektoru darbā” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 79 lpp., neskaitot sešus darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 18 attēlus un 9 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir konkrētas iestādes ietvaros noteikt vai inspektoru darbā pastāv psihoemocionālie riska faktori, kādi ir galvenie inspektoru darba stresori, veikt šo faktoru risku izvērtējumu un sniegt priekšlikumus vispārējais darba aizsardzības uzlabošanai un psihoemocionālo risku mazināšanai. Darba izstrādes procesā tika izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās izpētes metodes, ticamākiem rezultātiem. Kā kvantitatīvā metode tika izmantota aptauja, bet kā kvalitatīvā – intervija un novērošana. Tika iegūti šādi galvenie rezultāti: 1) Psihoemocionālie riska faktori inspektoru darbā pastāv un var ietekmēt inspektoru drošību un veselību. 2) Galvenie stresori inspektoru darbā: darbu organizācija un apjoms; pārāk augsta atbildība, saspringti noteiktie termiņi; konfliktsituācijas ar klientiem; neapmierinoši darba vides apstākļi. Tika izstrādāti šādi galvenie priekšlikumi: turpināt uzlabot darba vidi; pievērsties darbu optimizācijas iespējām; papildināt inspektoru zināšanas, īpaši, par psihoemocionālajiem riskiem. Galvenie informācijas avoti: Darba izstrādei tika izmatotas grāmatas, publikācijas internetā, Latvijas un Eiropas statistikas dati, normatīvie akti u.c. materiāli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalnmale E.,,Psihoemocionālie riska faktori inspektoru darbā" Bakalaura darbs/ Darba vadītājs J.Bērziņš - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2016. - 79 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, psihoemocionālie riska faktori.
Atslēgas vārdi angļu valodā Health and Safety, psycho - emotional risk factors.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 15:55:45