Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Business Activity of Services Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents IEVF doktorants, Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Šī diplomprojekta tēma ir Pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no 63 lapaspusēm, 21 attēla un 44 tabulam. Diplomprojekta aktualitāte balstās uz uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību, lai uzlabotu tā konkurētspēju. Darba noteiktās pētījuma robežas ir viens pakalpojumu uzņēmums, kas nodarbojas ar krvas tehnikas un komerctransporta noma un tirdzniecību. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt uzņēmuma darbību un finanšu rādītājus, lai varētu to salīdzināt ar konkurentiem, kā arī piedāvāt savus priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanai, balstoties uz visu pieejamo informāciju. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas un nobeiguma. Analītiskajā daļā tiek novērtēts pētāmā uzņēmuma finanšu stāvoklis, darbības efektivitāte un konkurētspēja, kā arī tas tiek salīdzināts ar lielākajiem konkurentiem, Aprēķinu daļā darba autors piedāvā 3 risinājumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai, uzlabojot tā darbības efektivitāti, palielinot peļņu un ieviešot jaunus pakalpojumus. Tehnoloģiskās daļas ietvaros diplomprojekta autors izstrādā uzņēmuma datubāzi Microsft Access vidē, lai palīdzētu apkopot un efektīvi izmantot visu uzņēmuma rīcībā esošo informāciju par tā klientiem un transportlīdzekļiem. Diplomprojekta rezultātā darba autors izstrādāja 3 priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai, konkurētspējas paaugstināšanai, kā arī efektivitātes un produktivitātes uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Efficiency of Business Activity of Services Company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 14:45:59