Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Company’s Business Activity
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Profesors, Dr.oec. Jānis Ieviņš
Anotācija Bakalaura darbā „Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana” tika analizēta pētāmā objekta, viena no desmit atkritumu apsaimniekošanas starp pašvaldību uzņēmumiem Latvijā, SIA „ZAAO” finansiālā darbība. Izmantojot statistiskās, tabulu un grafiskās, dinamikas un struktūras, kā arī citas analīzes metodes, autors sasniedza bakalaura darba mērķi un novērtēja uzņēmuma darbības rezultātus, gala rezultātā piedāvājot priekšlikumus gan likviditātes paaugstināšanas problēmas risināšanai, gan arī citus priekšlikumus sabiedrības darbības uzlabošanai. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā, analītiskā apskata daļā, autors aprakstīja teorētisko uzņēmējdarbības bāzi un sniedza īsu ievadu pētāmā objekta darbības nozares raksturojumā, kā arī aprakstīja teorētisko informāciju aprēķinu veikšanai darba otrajā daļā. Pētījumu un aprēķinu daļā autors ieguva rezultātus, kas norāda uz kapitālsabiedrības finansiālajām grūtībām, maksātnespējas risku un saistībām, kas ietekmē uzņēmuma darbību. Bakalaura darba apjoms ir 67 lapas, kurās ietilpst 21 attēls, 13 tabulas, 18 formulas un 4 pielikumi. Autors bakalaura darba ietvaros izmantoja 35 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Pašvaldības uzņēmums; finansiālā darbība; atkritumu apsaimniekošana; likviditāte; uzņēmējdarbība;
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipal enterprise; financial activities; waste management; liquidity; entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 14:09:46