Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Fiziskās kontroles pasākumu realizācija MKP 0207”
Nosaukums angļu valodā “Implementation of Customs Physical Inspection Measures at Custom Checkpoint 0207”
Autors Armands Sokolovskis
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēmas nosaukums ir “Fiziskās kontroles pasākumu realizācija MKP 0207”. Pētījuma objekts ir muitas kontrole. Attiecīgi pētījuma priekšmets muitas fiziskā kontrole. Darba mērķis ir prakses laikā iepazīt un izanalizēt fiziskās kontroles pasākumu veikšanu MKP 0207 un veikt ieteikumus tās pilnveidošanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti sekojošie darba uzdevumi: 1. Prakses laikā izpētīt un izanalizēt fiziskās kontroles veikšanas veidus MKP 0207. 2. Prakses laikā izpētīt atsevišķus muitas fiziskās kontroles dokumentu noformēšanas kārtību LR muitas postenī MKP 0207. 3. Prakses laikā izpētīt un izanalizēt riskus MKP 0207. 4. Prakses laikā izpētīt muitas noteikumu pārkāpumus MKP 0207. 5. Izdarīt secinājumus un ieteikt priekšlikumus. Pirmajā nodaļā ir muitas savienības un muitas funkciju vispārējais raksturojums. Tika aplūkota riska analīzes izmantošana, kā arī riska faktoru noteikšana un analīze muitas kontroles punktā. Otrajā nodaļā uzmanība tiek veltīta muitas iestādes funkcijām un kontroles veidiem. Trešajā nodaļa tiek apskatīta MKP 0207 darbība un aprakstīti fiziskās kontroles veidi tādi kā: • dzelzceļa transporta fiziskā kontrole; • preču kontrole; • kravas transportlīdzekļu fiziskā kontrole • vizuālā apskate • padziļinātā pārbaude • pārbaudes dokumentēšana. Ceturtajā nodaļā tiks apskatīta MKP 0207 apvienošana ar diviem citiem muitas kontroles punktiem darba optimizācijas nolūkos un analizēta kādu iespaidu tas atstājis uz muitas fiziskās kontroles efektivitāti. Pievienoti statistiskie rādītāji par 2013.-2015. gadu. Analīzē iekļauta MKP 0207 fiziskās kontroles statistiskie dati laika posmā no 2013. gada līdz 2015. gadam. Bakalaura darba apjoms ir 61 lappuses. Strukturāli bakalaura darbs ir iedalīts 4 nodaļās, kas attēlo šīs aktuālās tēmas specifiskās iezīmes. Bakalaura darbā ir iekļauti 2 attēli, 5 tabulas, bibliogrāfiskajā sarakstā 21 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Fiziskās kontroles pasākumu realizācija MKP 0207
Atslēgas vārdi angļu valodā Implementation of Customs Physical Inspection Measures at Customs Checkpoint 0207
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 13:53:35