Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla atlases pilnveides projekts loģistikas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Selection at a Logistics Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents RTU Personāla nodaļas vadītāja Zane Rostoka
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Ķemme K., Personāla atlases pilnveides projekts loģistikas uzņēmumā: Diplomprojekts/ Vadītājs: Šatrevičs V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 54 lpp. Diplomprojekta apjoms: 54 lapas; darbā iekļautas 3 tabulas, 11 attēli Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 30 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla atlasē, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla vadības sistēmas un personāla atlases procesa analīze. Pētīta ar uzņēmuma personāla struktūra 2013-2015.gada posmā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla atlases organizēšanā un metožu izvēlē. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti 4 projekti uzņēmuma personāla atlases procesa pilnveidošanai: jauna darbinieka pieprasījuma apstiprināšanas shēmas izmaiņas, kandidātu sodāmības pārbaužu optimizācija, sadarbības pilnveide ar personāla atlases kompānijām un personāla atlases procedūras dokumentācijas pilnveide.
Atslēgas vārdi Personāla atlase, loģistikas uzņēmums, kandidātu pārbaudes procesi, atlases procedūras pilnveide, kandidātu pārbaude, sadarbība ar atlases uzņēmumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel recruitment, logistics company, recruitment procedure improvement, applicant screening, cooperation with recruitment companies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 12:59:19