Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Baltijas valstu ekonomiskā izaugsme un tendences pēc neatkarības atjaunošanas”
Nosaukums angļu valodā “Economic Growth in the Baltic States and Development Trends After Regaining Independence”
Autors Elvijs Melnis
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Asoc.prof. L. Krilovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Baltijas valstu ekonomiskā izaugsme un tendences pēc neatkarības atjaunošanas”. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana ir katras valsts svarīgākais uzdevums. Baltijas valstīm izaugsme pēc neatkarības atjaunošanas ir bijusi atšķirīga. Šajā darbā ir izpētīts, kādu faktoru ietekmē tas ir noticis un kādas izaugsmes tendences Baltijas valstīm piemīt. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt Baltijas valstu ekonomisko izaugsmi un tendences pēc neatkarības atjaunošanas. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un analītiskās. Teorētiskā daļa balstās uz Roberta Solova ekonomiskās izaugsmes modeli, kurš ir viens no populārākajiem un atzītākajiem modeļiem ekonomistu vidū. Teorētiskā daļa sākas ar 18. un 19.gadsimta ekonomiskajām domām par izaugsmi, kuras ir pamatā Solova modelim. Turpinājumā var gūt ieskatu Roja Haroda un Evseja Domara modelī, kuram ir līdzība un saistība ar Solova modeli. Visbeidzot teorētiskās daļas beigās ir izskaidrots Solova modelis, pēc kura izmantotajiem rādītājiem ir tapusi analītiskā daļa. Savukārt darba analītiskā daļa sākas ar Baltijas valstu iekšzemes kopprodukta izpēti, kas ir nozīmīgākais izaugsmi raksturojošais rādītājs. Turpinājumā Baltijas valstu ekonomiskās izaugsmes salīdzināšanai kopš neatkarības atjaunošanas ir izmantoti rādītāji, kas ir saistāmi ar Solova modeli – patēriņš un uzkrājumi, ārvalstu tiešās investīcijas, darbaspēks un tehnoloģiskā attīstība. Nobeigums sastāv no secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais lappušu skaits – 65, attēlu skaits – 29, formulu skaits – 20, tabulu skaits – 3.
Atslēgas vārdi Ekonomika, ekonomiskā izaugsme, izaugsme, Solovs, ārvalstu tiešās investīcijas, darbaspēks, patēriņš, IKP
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic growth, GDP, Solow, FDI, consumption, labor
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 12:57:22