Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas policijas Taktisko uzdevumu daļas loma muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā”
Nosaukums angļu valodā "The Role of Tactical Task Department of Customs Police in Detection and Prevention of Customs Offenses"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents E.Ceipe, VID Muitas policijas pārvaldes direktors
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: „Muitas policijas Taktisko uzdevumu daļas loma muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā”. Darba apjoms: 60 lpp, 12 attēli, 5 tabulas, 30 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 9 apakšnodaļām Bakalaura darba objekts: Muitas policijas pārvaldes kompetence Bakalaura darba priekšmets: Taktisko uzdevumu daļas darbs muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā. No robežkontroles dienestu viedokļa, starptautiskās tirdzniecības attīstība un apjomu pieaugums, ir papildus darbs protekcionisma politikas īstenošanā. Līdz ar to robežkontroles dienesti vairs neīsteno vienīgi fiskālo politiku, kas paredz nodokļu un nodevu iekasēšanu par preču transportēšanu pāri valsts robežai, bet tai ir arī jānodrošina iedzīvotāju drošība un drošums, veicot kravas un preču muitas kontroles, identificējot iespējamos riskus, kas var būt saistīti kā ar terorisma draudiem, tā arī ar veselības apdraudējumu nekvalitatīvu, veselībai bīstamu preču dēļ. Ir saprotams, ka pastiprinātas (vai 100% - tīgas) preču un kravas muitas kontroles uz valsts robežām var veidot rindas un kavēt preču plūsmu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. Bakalaura darba izstrādes mērķis ir izpētīt Taktisko uzdevumu nodaļas darba apjomu un nozīmīgumu muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, raksturojot veicamās funkcijas, izmantojamo tehnisko aprīkojumu. Bakalaura darba uzdevumi: 1) raksturot Valsts ieņēmumu dienesta lomu sabiedrībai svarīgos procesos; 2) izpētīt un izanalizēt Taktisko uzdevumu nodaļas darbu, pieejamo tehnisko aprīkojumu un ekipējumu; 3) raksturot Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes darba rezultātus; 4) veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes procesā.
Atslēgas vārdi Muitas policijas Taktisko uzdevumu daļas loma muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā
Atslēgas vārdi angļu valodā The role of the Tactical Task Section of Customs Police Department in detection and prevention of violation of the customs regulations
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 12:43:16