Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Polimērkompozīta ar lādētām mikro- un nanodaļiņām homogenitāte
Nosaukums angļu valodā Homogeneity of polymer composite with charged micro- and nanoparticles
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Homko
Recenzents Andrejs Aniskevičs, pētnieks, Latvijas Universitāte
Anotācija Polimēram pievienojot nano izmēru daļiņas, ir iespējams ietekmēt materiāla īpašības, radot mūsdienu vajadzībām atbilstošus materiālus. Īpašību uzlabošanas iespējas ierobežo nano izmēra daļiņu tieksme aglomerēties. Šī darba ietvaros ir izpētīta iespēja ietekmēt nano un mikro polimērkompozītu homogenitāti, daļiņas pakļaujot ultravioletajam starojumam. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izstrādāta metode, izgatavoti nano un mikro polimērkompozīta paraugu pāri, veikta paraugu apstrāde un sagatavošana mikroskopijai, veikta mikroskopija, iegūti un apstrādāti rezultāti par pētāmajos paraugos esošo objektu izmēriem un to sadalījumu, izdarīti secinājumi par daļiņu apstarošanas ietekmi uz polimērkompozīta homogenitāti, un izvirzītas rekomendācijas turpmākiem pētījumiem. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms sastāda 67 lappuses, kurā iekļautas 5 tabulas un 56 attēli. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Izstrādājot maģistra darbu, ir izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nano daļiņas, polimērkompozīts, homogenitāte, UV starojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Nano particles, plymer composite, homogeneity, UV irradiation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 09:00:59