Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Volframa-polimēra nanostrukturēta kompozītmateriāla elektronu starojuma novājināšanas atkarībā no nanodaļiņu izmēra
Nosaukums angļu valodā Electron beam attenuation in tungsten-polymer nanostructured composite depending on the size of nanoparticles
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Gaļina Boka
Recenzents Maksims Šneiders, RTU doktorants
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uz volframa (W) nano daļiņu pulvera un vaska bāzes izveidota kompozītmateriāla elektronu starojuma novājināšanas īpašības atkarībā no nano daļiņu izmēra, starošanas enerģijas un intensitātes. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētījumu metodes apraksta, aparatūras izvēles sadaļas, starojuma novājināšanas mērījumu apraksta un analīzes sadaļas, secinājumiem un rekomendācijām. Tika izgatavoti 3, 5, un 7 mm biezi kompozītmateriālus paraugi, kas tika apstaroti ar 6, 9, 12, 16 un 20 MeV elektronu starojumu ar intensitāti 100, 200, 300, 400, 500, 600 un 1000 MU/min. Iegūtie mērījumu rezultāti tika apstrādāti un tika pierādīts, ka elektronu starojuma novājināšana ir atkarīgā no metāla daļiņu izmēra kompozītmateriālā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 4 tabulas, 43 attēlus. Darba apjoms kopā ar pielikumiem ir 101 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Volframs, nano daļiņas, radiācijas aizsardzība, staru terapija, lokālā kolimācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Tungsten, nano particles, radiation shielding, radiotherapy, loacl colimation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 18:07:47