Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga izmantošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Use of marketing in a company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Tatjana Survilo, asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Zane Brauere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: “Mārketinga izmantošana uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 76 lpp., 7 tab., 39 att. un 2 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 24 avotiem, no tiem - 17 interneta resursi, 15 latviešu un 2 angļu valodā, 6 avoti satur mācību literatūru no kuriem 5 latviešu un 1 angļu valodā. Izmantoti uzņēmuma nepublicētie dokumenti un intervijas ar darbiniekiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Latvijā aptieku uzņēmējdarbības biznesā cīņa par klientiem notiek, galvenokārt, starp uzņēmumiem, kuriem pieder aptieku ķēdes. Aptieku tīkli sīvās konkurences iespaidā ir stimulēti piedāvāt klientiem arvien labāku servisu, dažādot un papildināt pakalpojumu klāstu, nodrošināt preču pieejamību un konkurētspējīgas cenas. Ņemot vērā informāciju, kas tika iegūta analizējot nozares tendences, uzņēmuma līdzšinējo darbību, likumdošanas bāzi, respondentu un ekspertu aptauju rezultātus, kā arī pamatojoties uz teorētisko materiālu par mārketinga izmantošanas iespējām uzņēmumā, tika izstrādāts mārketinga plāns aptieku tīkla mazumtirdzniecības uzņēmumam, īstenošanai laika periodā no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam. Plāna realizēšanas gadījumā sagaidāms lojālo klientu skaita un uzņēmuma apgrozījuma pieaugums. Bakalaura darba bibliografiskais apraksts: Brauere Z.Mārketinga izmantošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2016. - 76lpp.
Atslēgas vārdi mārketings, mārketinga mix, mārketinga plāns, mārketinga pasākumi, aptauja, farmācijas nozare, aptieka, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, marketing mix, marketing plan, marketing activities, inquiry, pharmacy industry, pharmacy, retail business
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 17:41:43