Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Autoceļu segas uzturēšana, bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām"
Nosaukums angļu valodā "Road Pavement Maintenance, Pothole Repair with Bitumen Emulsion and Crushed Stone"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents J.Tihonovs, AS "LVC"
Anotācija Darba mērķis ir izpētīt bedrīšu remontu ar bitumena emulsiju un šķembām, un analizēt athēzijas piedevas ietekmi uz saistes palielināšanu starp emulsiju un Latvijā sastopamajiem minerālmateriāliem. Izvirzītie uzdevumi mērķa sasniegšanai: • Analizēt Latvijā pieejamo bedrīšu remontu materiāla atbilstību CS2015; • Veikt bitumena emulsijas C60 B2 laboratoriskos testus un atbilstību CS2015; • Veikt bitumena emulsijas C60 B2 modifikāciju ar athēziju piedevām un laboratoriskos testus; • Noteikt bedrīšu masas īpašības ar athēziju piedevu emulsijai; • Noteikt bedrīšu masas īpašības bez athēziju piedevu emulsijai; • Salīdzināt šķembu maisījumu ar fr.2-5 un fr.2-8 piemērotību bedrīšu remontam; • Salīdzināt abu masu īpašības. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām un 10 apakšnodaļām: 1. nodaļā tiek apskatīta teorija: 1.1. nodaļā tiek apskatīts minerālmateriāls; 1.2. nodaļā tiek apskatīts bitumens un tā īpašības; 1.3. nodaļā tiek apskatīts bitumena emulsija tā īpašības, ražošana un prasības; 1.4. nodaļā tiek apskatīts pildvielas un bitumena īpašības; 1.5. nodaļā tiek apskatīts bedrīšu remonts; 1.6. nodaļā tiek apskatīti bedrīšu remonta veidi un to izpildes secība. 2. nodaļā tiek veikti eksperimenti: 2.1. nodaļā tiek testēts minerālmateriāls, apskatīta metodika un rezultāti; 2.2. nodaļā tiek testēta bitumena emulsija, apskatīta metodika un rezultāti; 2.3. nodaļā tiek testēta bedrīšu remonta masa, apskatīta metodika un rezultāti; 2.4. nodaļā tiek salīdzinātas 2015.gada ar 2016.gada remonta vietām. 3. nodaļā tiek veikti secinājumi. Maģistra darba apjoms ir 123 lpp, 97 attēli, 17 tabulas un 42 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Autoceļi, bedrīšu remonts, bitumena emulsija, šķembas
Atslēgas vārdi angļu valodā Road Pavement, pothole, repair, bitumen emulsion, crushed stone
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 16:40:46