Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Revīzijas uzņēmuma iespējas krāpniecisku gadījumu atklāšanā”
Nosaukums angļu valodā “Auditor Capabilities in Detecting Fraudulent Activities”
Autors Elizabete Veismane
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt. doc. U. Kamols
Recenzents Doc. N. Semjonova
Anotācija Darba tēma ir “ Revīzijas uzņēmuma iespējas krāpniecisku gadījumu atklāšanā”. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā darba daļa ir izskaidrots audita jēdziens, tā vēsture un regulējošā bāze. Tiek detalizēti aprakstīts finanšu pārskatu audita norise, piecu posmu sadalījumā, sākot no audita līguma parakstīšanas starp uzņēmumu un revīzijas firmu, līdz neatkarīga revidenta atzinuma izdošanas. Pirmajā daļa vēl ir aprakstīts par krāpšanās jēdzienu un procedūrām, kas tiek veiktas, lai to atklātu. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veikts un analizēts finanšu pārskata audits uzņēmumam, kuram pēc neatkarīga revidenta atzinuma tika atklāts krāpšanās gadījums. Darba autore detalizēti apraksta audita norisi, izvirzītos riskus un veiktās procedūras, kā arī procedūras, kuras auditoriem vajadzētu veikt, lai krāpnieciskas atzinums būtu bijis atklāts pirms revidenta atzinuma izdošanas un kādus materiālos zaudējumus tas ir radījis uzņēmumam. Nobeiguma daļā dots galveno pētījumu atziņu kopsavilkums, izdarīti secinājumi par krāpšanās gadījumu atklāšanas iespējamību no auditoru puses. Darbs izstrādāts uz 60 lpp., apjomā iekļaujot 10 ilustrējošus attēlus un 11 tabulas. Izmantoti gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi un Latvijas likumdošanas akti. Darbā izmantotās pētījuma metodes- dokumentu analīze, matemātiskā metode, empīriskā metode. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 18 vienībām un vairākiem nepublicētas finanšu informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi audits, revīzija, finanšu pārskati, krāpnieciskas aktivitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā audit, financial statements, fraudulent activities
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 14:41:21