Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Motivation System"
Autors Agnese Ķaune
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Baiba Savicka, Komunikāciju darbnīcas projektu vadītāja
Anotācija Diplomprojekta autors: Agnese Ķaune Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psih., RTU lektore, Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 68 lpp, 8 tab., 28 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti ... literatūras avoti, t.sk. interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma SIA “APRANGA” nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta mazumtirdzniecības nozares analīze, uzņēmuma SIA “APRANGA” struktūras analīze, uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izpēte, veikts pētījums darbinieku vidū par personāla motivācijas sistēmu uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivācijas teorētiskie aspekti. Aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla motivācijas procesa pilnveidošanai: 1. Vadītāju apmācību kursi (DISC). 2. Pārdevēju-kosnultantu ikgadējās novērtēšanas. 3. Darbinieku sadzīves apstākļu uzlanošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Ķaune A., SIA “APRANGA” darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga:RTU, 2016. – 68 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, Pilnveidošana, Sistēma, Personāls, Darbinieku
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, Improvement, System, Personnel, Employee
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 14:24:53