Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kvalitātes radītāju izpēte, pilnveidošana un optimizācija aviokompānijā.
Nosaukums angļu valodā Research , Improvement and Optimization of Quality Indicators in an Airline.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Ruta Bogdane
Recenzents Valerijs Muhins
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba ar projekta daļu nosaukums ir “Kvalitātes rādītāju izpēte, pilnveidošana un optimizācija aviokompānijā”. Kvalitātes vadības sistēmas esamība aviokompānijā ir viens no regulējošo dokumentu prasībām. Lai gan reglamentējošās prasības nenosaka kvalitātes vadības sistēmu galveno orientāciju uz klientu apmierinātību, taču tās ir orientētas uz lidojuma drošību, kas ir aviokompānijas prioritāte. Attiecīgi ir ļoti svarīgi izpētīt esošās kvalitātes vadības sistēmas rādītājus un saprast ka tos var pilnveidot un optimizēt. Darbā, par pētījuma objektu tika izvēlēta aviosabiedrība SIA „SmartLynx Airlines” un veikta tās kvalitātes vadības sistēmas rādītāju izpēte un analīze. Galvenie darba mērķi ir noteikt, kādas ir iespējas paaugstināt lidojuma drošību, pilnveidojot un optimizējot kvalitātes vadības sistēmas rādītājus. Pirmā maģistra darba daļa ir teorētiska. Šajā darba daļā tiek atspoguļota kvalitātes vadības sistēma ka tāda un tās reglamentējošās prasības, uzņēmuma raksturojums un darbības veidi. Otrā maģistra darba daļa ir aprēķinu daļa. Maģistra darbā tiek izmantota statistiskā pētījuma metode. Kvalitātes rādītāju izpēte, notiek analizējot esošos aviokompānijas pieejamos kvalitātes vadības sistēmas rādītājus trīs gadu periodā, sadalot kopējo neatbilstību skaitu pa kategorijām (lidmašīnas ārējie defekti, iekšējie defekti utt.), procesiem un pēc rašanās iemesliem. Maģistra darba secinājumos tiek analizēta visa iegūta informācija par uzņēmuma esošo kvalitātes vadības sistēmas rādītājiem, izveidoti secinājumi, kas balstās uz iegūtas informācijas analīzes un izvirzīti ekonomiski pamatoti priekšlikumi par izpētīta jautājuma risināšanas iespējām. Dota maģistra darba apjoms ir 98 lappuses, 30 attēli, tajā skaitā 11 aprēķinu grafiki, 16 tabulas, 12 formulas un 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kvalitātes rādītāji, SIA ''SmartLynx Airlines'' , Deošuma Vadības Sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality indicators, SmartLynx Airlines, Safety Management System
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 13:46:32