Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz ekonomisko izaugsmi”
Nosaukums angļu valodā "Impact of Value Added Tax on Economic Growth”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Lektore A. Mihņenoka
Anotācija Bakalaura darba tēma “Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz ekonomisko izaugsmi”. Darbs sastāv no ievada, trim daļām un nobeiguma. Ievadā tiek pamatota darba tēmas aktualitāte, formulēti mērķi un uzdevumi. Pirmajā daļā tiek aprakstīta nodokļu būtība, funkcijas un vēsture, kā arī nodokļu sistēma un tā galvenie elementi. Otrajā daļā uzmanība tiek pievērsta Pievienotās vērtības nodoklim un tā elementiem, kā arī tiek salīdzinātas pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likmes un PVN ieņēmumi Latvijā un Baltijas valstīs. Savukārt trešajā daļā tiek izanalizēta nodokļu politikas būtība un mērķi, kā arī nodokļu politikas ietekme uz ekonomisko situāciju valstī. Nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Darba autore secināja, ka nepārdomātas PVN likmes izmaiņas negatīvi ietekmē ekonomiskos procesus – valsts budžeta aizpildīšanu, uzņēmējdarbību un patērētāju maksātspēju. Līdz ar to, darba autores galvenais priekšlikums, ka valdībai ļoti pārdomāti jāveic nodokļu likmju izmaiņas, tai skaitā arī PVN. Bakalaura darbs satur 63 lappuses ar 5 grafikiem, 3 tabulām un 1 pielikumu. Bibliogrāfiskā sarakstā ir 44 nosaukumi.
Atslēgas vārdi PVN, nodokļu ieņēmumi, likmes izmaiņas, ekonomikas lejupslīde
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT, tax revenue, rate changes, economic recession
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 12:30:48