Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Vēja ģeneratora ar tīklu salāgojoša pārveidotāja vadības mezgla izstrāde un analīze"
Nosaukums angļu valodā "Wind generator grid interface control development and analysis"
Struktūrvienība 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Iļja Galkins
Recenzents Alvis Sokolovs
Anotācija Enerģijas iegūšana no atjaunojamiem resursiem ir pieprasīta un no vēja saražotās enerģijas daudzums ik gadu pieaug. Darbā aprakstīts kā aprēķināt no vēja saražoto jaudu, apskatīti ģeneratoru ar tīklu salāgojošu pārveidotāju veidi un filtru veidi, kurus slēdz starp pārveidotāju un tīklu. Tika aprakstīti literatūrā sastopamie paaugstinošā pārveidotāja un invertora vadības paņēmieni un veikta nominālās stabilitātes analīze. Tika izvēlēts ar tīklu salāgojošs pārveidotājs, kurš satur trīs fāžu taisngriezi, paaugstinošo pārveidotāju un tranzistoru invertoru. Darbā veikti izvēlētā pārveidotāja detaļu parametru aprēķini un veiktas simulācijas ar izvēlētajām vadības metodēm. Darbā atainoti mērījumu rezultāti pārbaudot realizētās iekārtas darbību pa posmiem – paaugstinošā pārveidotāja, invertora, paaugstinošā pārveidotāja un invertora, pieslēgšana tīklam. Tika noskaidrots, ka izvēlētā mikrokontrollera TMS320F28027 atmiņa stipri ierobežo iespējamās vadības metodes.
Atslēgas vārdi Vēja ģenerators, sinhronais motors, trīsfāzu taisngriezis, paaugstinošais pārveidotājs, invertors, LCL filtrs, TMS320F28027
Atslēgas vārdi angļu valodā Wind generator, synchronous motor, three phase rectifier, boost converter, inverter, LCL filter, TMS320F28027
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 12:14:38