Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes drošības problēmu analīze Salacgrīvā” („Autoceļa A12 posma Rēzekne – Ludza pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Safety Problems in Salacgriva” („Reconstruction of Road A12 Section Rezekne-Ludza”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents J.Mačāns, RTU
Anotācija Darba veids: Bakalaura darbs ar inženierprojektu Bakalaura darba nosaukums: Satiksmes drošības problēmu analīze Salacgrīvā Inženierprojekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne - Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 114.34 – 119.38 rekonstrukcija. Darba autors: Lauris Spiģers Darba vadītājs: Juris Smirnovs Bakalaura darbs “Satiksmes drošības problēmu analīze Salacgrīvā” izstrādāts ar mērķi veikt satiksmes drošības problēmu analīzi Salacgrīvas pilsētā un pētīt iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai. Darbā tiek izmantotas 3 pētījumu metodes – negadījuma koeficienta metode, avāriju koeficienta metode un konfliktpunkta metode. Izstrādāta arī Salacgrīvas iedzīvotāju aptauju, par galvenajām satiksmes drošības problēmām un iespējamajiem risinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas galvenās satiksmes drošības problēmas Latvijā. Otrā nodaļa veltīta Salacgrīvas pilsētai un infrastruktūrai, kurā tika veikts pētījums. Trešajā nodaļa tiek aprakstītas satiksmes drošības līmeņa novērtējuma metodes. Ceturtajā nodaļā pēc iepriekš aprakstītajām metodēm veikta drošības problēmu analīze konkrēti Salacgrīvā. Piektajā nodaļā apkopoti pētījuma rezultāti par Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedokļiem par satiksmes drošības problēmām Salacgrīvā. Inžinierporjekta tēma ir valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne - Ludza – Krievijas robeža(Terehova) posma km 114.34 – 119.38 rekonstrukcija. Projektējamā ceļa posma galvenie mērķi ir uzlabot autoceļa segas nestspēju, satiksmes drošības līmeni un autobraucēju komfortu. Darba saturs: Darba sastāvā ir 11 nodaļas (138 lapaspuses neskaitot rasējumus), tajā skaitā 55 tabulas un 44 attēlu un 31 rasējums.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 12:03:54