Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Lidmašīnas spārna (aerodinamisko lāpstiņu) projektēšana
Nosaukums angļu valodā Designing of Airplane Wing (Airfoil)
Autors Parashar Raman Adhikary
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Jānis Vība
Recenzents Anatolijs Meļņikovs
Anotācija Dotā darbamērķis bija izanalizēt lidmašīnas aerodinamiskāspārna darbības principu, laiuzlabotu tā formu turpmākajā projektēšanā ar iespējamolabāko risinājumu , liekot uzsvaru uz projektēšanas metodēm. Papildus esošie aerodinamiskie dati no NACA tika izmantoti pie aerodinamiskā spārna bāzes modelēšanas, kā arī variēti priekš modelēšanas arCAD programmatūru. Lai sasniegtu galveno mērķi tika izpētīta aerodinamiskā spārna projektēšanas metodika: sākot no lidmašīnas spārna vēsturiskā pamatojuma apskata līdz modernizācijai un nākotnes projektēšanas iespējām. Darbs tika iesākts ar vienkāršākajām NACA zīmējumu detaļu analīzēm Internetā CLARK-Y spārnam. Ar programmu SolidWorktika izstrādāts un paveikts projektēšanas uzdevums, kurā pie dotiem spārna parametriem, tika noteiktas svārstību frekvences, lieces deformācijas un citi testēšanai nepieciešamie parametri. Arī ķermeņa mijiedarbība ar vēja plūsmu tika izpētīta un salīdzināta ar darba mērķī formulēto uzlabojumu. Tika aplūkots ierosinājums pielietot labāku un stiprāku materiālu, ar nolūku pretoties vibrācijām pie kustības fluīdā (gaisā). Darbs kopumā attiecas uz aerodinamiskā spārna projektēšanas jautājumiemun dotā metodika ir izmantojama arī citās modelēšanas programmās. Personīgi es pielietoju SolidWork programmu, lai attēlotu trīs dimensiju grafikos dažādus gadījumus, piemēram,spēkus un spiedienus spārna dažādās vietās. Tas atļauj izvēlēties tādu spārna materiālu, kas spēj uzņemt šos spiedienus un spēkus. Darbā tika izmantota arī WorkingModel programma, kas atļāva izpētīt ķermeņa mijiedarbību ar vēju, radot iespēju analizēt ātruma, paātrinājuma ungaisa pretestības spēku grafikus. Tādi ierosinājumi, kā piemēram, izmantojotlabākos un spēcīgākosmateriālus , arnākotnesiespējām un vibrācijasietekmišķidrumā,tika izskatīti. Šis darbspiemērojēdzienu “aerodinamiskodizainu” un ir atvērts inovācijai,kasietverprojektēšanas modeli, izmantojotdažādasmodelēšanas programmatūras. Es izmantoju SolidWork objektus trīsdimensijurežīmā un veicu pētījumus:ar spēkaietekmi un ar spiedienu, kādi paredzētilidmašīnuspārniem ar izmantoto materiālu, lai tie varviegliizturētpiemērotospiedienu un spēkus.Es iemācījosparedzētķermeņakustību,izmantojotdarba modeli, kadtasmijiedarbojasarvēju un izraisa izmaiņasradiāloātrumu un paātrinājumuklātbūtnē (nogaisapretestību).
Atslēgas vārdi Lidmašīnas spārna
Atslēgas vārdi angļu valodā Airplane Wing
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 02:24:58