Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Investīciju projektu novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Investment Projects"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Jana Eriņa, doc., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts investīciju projektu efektivitātes novērtēšanas jautājumam pielietojot mūsdienu zināšanu bāzi, kā piemēru ņemot UAB „Sakret LT” investīciju projektu, kas paredz esošo noliktavas telpu rekonstrukciju, kuras rezultāta telpās tiks uzbūvēta gatavo lietošanai dekoratīvo apmetumu rūpnīca. Darbs sastāv no divām daļām: analītiskās un aprēķinu. Pirmajā, analītiskajā, bakalaura darba daļā tiek izskatīti: investīciju objekta, priekšmeta, subjekta un investīciju formu raksturojums; izskatītas statistiskās un dinamiskās projektu novertēšanas metodes, to priekšrocības un trūkumi; tiek aprakstīti riska un nenoteiktības novertēšanas iespējas, kas ietekmē investīciju ienesīguma rādītājus; tiek aprakstītas vidējas sverta kapitāla cenas būtība un inflācījas ietekme uz projekta ienesīgumu. Otrajā, aprēķinu, daļā ir veikti projekta pievilcības un ekonomiskās efektivitātes aprēķini ar sekojošu rādītāju pielietojumu: investīciju atmaksāšanas periods, investīciju rentabilitāte, tīra pašreizēja vērtība un iekšējas peļņas norma. Veikta jūtīguma analīze un bezzaudējuma punkta aprēķins projekta stabilitātes novertēšanai. Riska pakāpes novertēšanai tiek pielietota „Monte-Karlo” scenāriju simulēšanas metode. Bakalaura darbs satur: 58 – lapaspuses, 6 – attēlus, 26 – tabulas.
Atslēgas vārdi Investīcija, novertēšana, atmaksāšanas periods, investīciju rentabilitāte, tīrā pašreizēja vērtība, iekšējas peļņas norma, diskontēta naudas plūsma, ieņēmumu-izmaksu attiecība, vidēja sverta kapitāla cena, inflācija, jutīguma analīze, bezzaudējuma punkts, Monte-Karlo.
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment, evaluation, payback period, accounting rate of return, net present value, internal rate of return, discounted cash flow, benefit-cost ratio, weighted average cost of capital, inflation, sensitivity analysis, break-even point, Monte-Carlo
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2016 20:47:19