Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Apdrošināšanas uzņēmumu risku izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Risk Assessment of Insurance Companies”
Autors Gita Freimane
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt.doc. K. Gorbunova
Recenzents Doc. I. Andersone
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Apdrošināšanas uzņēmumu risku izvērtējums”. Darba mērķis ir veikt apdrošināšanas uzņēmumu risku izvērtējumu un noteikt iespējamos attīstības virzienus OCTA tirgū. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām – teorētiskā un analītiskā daļa. Teorētiskajā daļa veltīta apdrošināšanas vēstures, būtības un tās ietekmējošo faktoru izpētei, kā arī tiek aplūkots apdrošināšanas risku iedalījums un apdrošināšanas uzņēmumu risku veidi. Darba analītiskajā daļā tiek analizēts nedzīvības apdrošināšanas tirgus un OCTA tirgus Latvijā laika posmā no 2005. līdz 2015.gadam. Analītiskajā daļā tiek izvērtēta arī apdrošināšanas risku ietekme uz OCTA tirgu un prognozēti iespējamie OCTA tirgus attīstības virzieni nākotnē. Pētījuma rezultātā autore ir noteikusi 3 iespējamos attīstības virzienus OCTA tirgum, izstrādājusi secinājumus un priekšlikumus tā darbības uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 61 lpp., tam ir 33 bibliogrāfiskie avoti un 15 attēli.
Atslēgas vārdi Nedzīvības apdrošināšana, apdrošināšanas uzņēmumu riski, OCTA
Atslēgas vārdi angļu valodā non-life insurance, insurance company risk, MTPL
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2016 17:15:43