Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Jauniešu nodarbinātības problēmas Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Youth Employment Problems in the European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore M. Šenfelde
Recenzents Prakt. doc. L. Kamola
Anotācija Bakalaura darba izvēlētais temats ir „Jauniešu nodarbinātības problēmas Eiropas Savienībā”. Bakalaura darba autore ir Anete Klīve un darba vadītāja ir prof., Dr.oec. Maija Šenfelde. Darbs ir izstrādāts valsts valodā. Darba apjoms ir 61 lappuse, tajā iekļautas 2 tabulas, 15 attēli, 2 formulas. un 4 pielikumi. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Darbā tika salīdzinātas ES valstis savā starpā. Pirmajā daļā tiek izpētīti nodarbinātības un bezdarba jēdzieni, bezdarba veidi, kā arī ekonomiskās sekas, ko rada augsts bezdarba līmenis. Otrajā bakalaura daļā izstrādāta analīze par jauniešu nodarbinātību ES valstīs, iemesliem un sekām laika posmā no 2005. līdz 2015.gadam, atsevišķos rādītājos līdz 2016.gada februārim. Trešajā bakalaura daļā tika apskatīti risinājumi, kas varētu uzlabot jauniešu nodarbinātību ES valstīs. Pārskatāmākai informācijai ir izmantoti dati, kas apkopoti tabulās un attēlos. Balstoties uz veikto analīzi, darba nobeigumā ir formulēti secinājumi par jauniešu nodarbinātību Eiropas Savienībā un izteikti priekšlikumi par jauniešu nodarbinātības uzlabošanas iespējām. Bakalaura darba noslēdzošai daļai ir pievienots bibliogrāfiskais saraksts.
Atslēgas vārdi jaunieši bezdarbs nodarbinātība Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā youth unemployment employment European Union
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2016 23:37:21