Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības un bīstamības risku samazināšana graudu pārstrādes uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Occupational Safety and Hazard Risk Assessment in Grain Processing Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Ziemelis
Recenzents Prakt.doc., Mg.oec. I.Ezera
Anotācija Darba nosaukums ir “Darba aizsardzības un būtisko risku novērtēšana graudu pārstrādes uzņēmumos”. Galvenie aplūkojamie jautājumi ir būtiskāko darba vides faktoru izpēte un novērtēšana graudu pārstrādes uzņēmumā, izmantojot dažādas risku novērtēšanas metodes. Darbs sastāv no trīs daļām, kur pirmajā daļā aprakstīta literatūras analīze un graudu ražošanas nozare Latvijā, būtiskākie darba vides faktori nozarē. Otrajā daļā aprakstītas risku novērtēšanas metodes, kas tiek izmantotas pētījumā. Galvenās no tām ir Somijas 5 baļļu matrica un modificētās metodes. Trešajā daļā veikta rezultātu analīze, kur izpētīti ietekmējošie faktori, kā arī veikta nodarbināto aptaujas analīze. Rezultātā veikti secinājumi un priekšlikumi darba vides risku samazināšanai un darba vides uzlabošanai. Galvenie informācijas avoti darba izpētei izmantoti latviešu un ārzemju literatūra, standarti un normatīvie akti. Darbā ietvertas 24 tabulas, 12 attēli, 4 pielikumi, 26 literatūras avoti. Darbs sastāv no 81 lapas, neieskaitot pielikumus. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Riska faktori, ugunsbīstamība, apstrādes rūpniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Factors, Fire, manufacturing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2016 10:25:34