Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Tax Policy on Business”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba temats ir "Nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbību". Darba mērķis ir izpētīt kā esošā nodokļu sistēma ietekmē uzņēmējdarbību. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa veido teorētisko pamatojumu, kurā tiek parādīta nodokļu būtība, to grupas, elementi un funkcijas, atklāta nodokļu politikas būtība, tās mērķi, metodes un instrumenti, kā arī nodokļu politikas veidi. Otrajā - analītiskajā darba daļā tiek raksturota Latvijas nodokļu sistēma un politika, analizēta nodokļu attīstība Latvijas teritorijā, parādīti Latvijas kopbudžeta nodokļu ieņēmumi un to īpatsvars valsts IKP, kā arī dots priekšstats par katru nodokli, to maksātājiem, objektiem un likmēm. Šajā daļā ir parādīts nodokļu slogs Latvijā, dots tā vērtējums, tiek salīdzināti atsevišķi nodokļi un likmes ar citu kaimiņvalstu likmēm, kā arī novērtēti populārā Paying Taxes pētījuma nodokļu sloga vērtējuma rezultāti. Darba trešā daļa tiek veltīta analīzei, kurā parādīts konkrēta uzņēmuma nodokļu slogs un novērtēta uzņēmuma nodokļu maksātspēja, kā arī noskaidrots kādi nodokļi visvairāk ietekmē uzņēmējdarbību. Pamatojoties uz otrajā daļā minēto Paying Taxes pētījuma metodoloģiju tiek veikts uzņēmuma nodokļu sloga novērtējums un aprēķināti darba algu izdevumi, piemērojot Igaunijas darba nodokļu likmes. Aprēķini liecina par pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma finanšu rezultātiem. Lai izvērtētu nodokļu ietekmi uz uzņēmējdarbību ir veikta ekspertu aptauja un tās analīze. Darbu noslēdz secinājumi un priekšlikumi, kuri izriet no veiktās darba analīzes. Darbs sastāv no 76 lapām, 18 tabulām, 36 izmantotās literatūras un citu informāciju avotu uzskaitījuma un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi Nodoklis Politika Uzņēmējdarbība Slogs Likme
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Policy Entrepreneurship Burden Rate
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 13:43:36