Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Apstrādes procesu pilnveide SIA "Krown Baltic"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Treatment Processes at the "Krown Baltic" Ltd"
Autors Līva Sola
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Sola L. Apstrādes procesu pilnveide “SIA Krown Baltic”: Bakalaura darbs / L.Sola, J.Vanags. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 76 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izmantojot kvalitātes novērtēšanas metodes, veicot pētījumu par auto virsbūves apstrādes procesiem, izdarot secinājumus par to kāpēc pakalpojumu sniegšanas procesā rodas brāķi, izstrādāt priekšlikumus apstrādes procesu pilnveidei uzņēmumā SIA “Krown Baltic”. Pirmajā darba daļā ir teorētiski aprakstītas pētījumā izmantotās kvalitātes novērtēšanas metodes un metodes ar kuru palīdzību iespējams uzlabot apstrādes procesus, kā arī veikts metožu salīdzinājums. Otrajā darba daļā ir veikts vispārējs uzņēmuma apraksts, salīdzinātas divas dziļās intervijas ar uzņēmuma vadītājiem, veikts pētījums, noskaidrojot apstrādes procesu vājās vietas. Trešajā darba daļā ir aprakstīti problēmu risinājumi un veikts ekonomiskais ieguvums no uzlabojumiem. Nozīmīgākais secinājums: Galvenās problēmas SIA Krown baltic uzņēmumā ir darbinieku steiga, pieredzes trūkums un darbinieku bieža rotācija. Nozīmīgākais priekšlikums: Nepieciešams izstrādāt procesu shēmu katram procesam un jāizstrādā un jādokumentē procedūras, kur niansēti atspoguļota procesa veikšana.
Atslēgas vārdi procesu pilnveide, apstrādes process, pulēšana, pretrūsas apstrāde, zivs asaka, TOC ierobežojumu teorija, FMEA
Atslēgas vārdi angļu valodā process improvement, treatment process, polish, anti-rust treatment, fish bone, TOC, FMEA
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2016 18:22:40