Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Liepājas karostas attīstības iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Liepāja Naval Port Development Opportunities"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. T. Survilo
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Liepājas Karostas attīstības iespējas”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” 4.kursa students Aksels Ruperts. Darba vadītājs ir Dr. oec, Asociētā profesore Tatjana Survilo. Tūristu un interesentu par Karostu skaita pieaugums Liepājas pašvaldībai un uzņēmējiem rosina meklēt jaunus risinājumus tūrisma attīstībai. Ir nepieciešams izpētīt, kā vietas militāro un kultūrvēsturisko mantojumu iespējams racionāli izmantot, “atgriezt” ekonomiskajā apritē. Darbā tiek apskatīti ar pilsētvides attīstību saistīti fundamentāli jēdzieni, analizēts Karostas mikrorajons no demogrāfiskā, saimnieciskā, vides, ekonomiskā viedokļa, izvērtēti vietas apstākļi un perspektīvas, būtiskākie trūkumi un problēmas. Praktiskajā daļā izstrādāti ieteikumi pašvaldībai visas teritorijas attīstībai un izstrādāts vietējas nozīmes kultūrvēsturiska pieminekļa Karostas ūdenstorņa attīstības priekšlikums. Secināts, ka Karostā trūkst kvalitatīvu mājokļu, infrastruktūras, sporta, kultūras un atpūtas iespēju. Iedzīvotāju segregācija, augstais degradēto teritoriju īpatsvars un nestabilā drošības situācija Karostas mikrorajonu padarījusi mazāk pievilcīgu, kā pārējās Liepājas pilsētas daļas. Karostas ūdenstornis ir arhitektoniski saistošs objekts, piemērota vieta nelielu pasākumu organizēšanai un daudzpusīga muzeja izveidei. Ūdenstorņa pārveide veicinās Karostas apkaimes attīstību, piesaistīs investīcijas vairāk kā 1,5 milj. EUR apmērā, radīs vismaz 15 jaunas darba vietas, pakalpojumus un papildu līdzekļus pašvaldības budžetā. Darbs sastāv no 74 lapām, 24 attēliem, 9 tabulām, 8 pielikumiem. Atslēgas vārdi: Liepāja, Karosta, attīstība, kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisms, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi Liepāja, Karosta, attīstība, kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisms, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Liepaja, Karosta, development, cultural heritage, tourism, reconstruction
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2016 09:29:48