Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas formalitāšu analīze pasta sūtījumiem Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Procedures for Postal Consignments in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Pētījuma izvēlētā tēma ir pamatojama ar Latvijas Muitas lomu pasta sūtījumu apstrādē. VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk tekstā – LP) paku korespodences sūtījumu skaita palielināšanās prasa papildus kontrafakto un intelektuālā īpašuma preču kontroli un sabiedrības drošības nodrošināšanu. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt muitas formalitāšu piemērošanu pasta sūtījumiem Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai un pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ir saistīti ar pieejamās literatūras un doto datu analīzi. Darba uzdevumu sasniegšanai tiek izmantotas sekojošas metodes: monogrāfiskā jeb aprakstošā metode veicot pasta pakalpojumu un normatīvo aktu apkopošanu; statistiskā datu apstrādes metode izklāstot pārsūtīto pasta sūtījumu skaitu; analītiskā metode veicot pasta sūtījumu muitas formalitātes un pasta sūtījuma ar atzīmi „Muitas krava” attīstības problēmas un iespējas analīzi. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai autore izmantojusi 38 literatūras avotus: latviešu autoru literatūru par pasta un muitas organizatorisko darbu, LR likumdošanas aktus un interneta resursus, kā arī LP un MP informatīvos un nepublicētos materiālus. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapas. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 6 apakšnodaļām, kurās ietvertas 7 tabulas un 6 attēli. Bakalaura darba pirmajā nodaļā autore pēta pasta pakalpojumus, to nozīmi un veic sagatavošanas analīzi. Darba otrajā nodaļā autore izklāsta muitas formalitāšu analīzi pasta sūtījumiem. Trešajā nodaļā tiek izskatītas pasta sūtījuma ar atzīmi „Muitas krava” attītības problēmas un iespējas.
Atslēgas vārdi pasta sūtījumi, muitas formalitātes, muitas formalitātes pasta sūtījumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā postal consignments, customs procedures, customs procedures for postal consignments
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 16:11:38